American Staffordshire Terrier

Oficiální standard American Staffordshire Terrier

 

datum zveřejnění původního platného standardu: 03.09.1996

 

klasifikace FCI:                  Skupina 3        teriéři

                                                Sekce 3           teriéři typu bull

                                                Bez pracovní zkoušky.

 

celkový vzhled:  

Staffordšírský teriér by měl na svou velikost působit dojmem velké síly. Je dobře stavěný, kompaktní, svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s velkým zájmem o své okolí. Měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či lehký ve vzhledu. Jeho odvaha je příslovečná.

 

hlava: Středně dlouhá, celkově hluboká.

 

MOZKOVNA:

Lebka: široká.

Stop: výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: zcela černá.

Tlama: středně dlouhá, na horní straně zaoblená, pod očima prudce spadající.

Pysky: uzavřené a rovné, ne volné.

Čelisti/Zuby: dobře vykreslené. Spodní čelist silná, s velkou sílou skusu. Horní řezáky těsně překrývají spodní.

Líce: silně vyjádřené lícní svaly.

Oči: tmavé, kulaté, posazené nízko v lebce a daleko od sebe. Oční víčka nesmějí být růžová.

Uši:   vysoko nasazené. Kupírované (v ČR je kupírování uší zákonem zakázáno – pozn. překl.) nebo nekupírované – nekupírované mají přednost. Nekupírované uši by měly být krátké a nesené růžicovitě nebo polovztyčené. Plně svěšené ucho má být penalizováno.

 

KRK: těžký, lehce klenutý, zužující se od plecí k zadní části lebky. Bez volné kůže. Středně dlouhý.

 

TRUP:

Hřbetní linie: dosti krátká, od kohoutku k zádi se mírně svažuje, v oblasti zádě ke kořeni ocasu mírně spáditá.

Bedra: mírně stažená.

Hrudník: hluboký a široký. Dobře klenutá žebra, těsně u sebe, vzadu hluboká.

 

ocas:   v poměru k velikosti psa krátký, nízko nasazený, zužující se do jemné špičky, není stočený, ani nesený nad hřbetem. Ocas není kupírovaný.

 

končetiny:

 

Hrudní končetiny: nohy rovné, se silnými kostmi. Postavené poměrně daleko od sebe, aby dovolily dostatečný rozvoj hrudníku.

Plece: silné a osvalené, s velkými a šikmými ramenními lopatkami.

Nadprstí: kolmé.

 

Pánevní končetiny: dobře osvalené.

Hlezna: nízko uložená, nejsou vybočená, ani vbočená.

 

TLAPY: středně velké, dobře klenuté a kompaktní.

 

chůze / pohyb:   chůze je pružná, ale ne houpavá či mimochod.

 

osrstění:

 

SRST: krátká, uzavřená, na dotek tuhá, lesklá.

 

barva:  přípustné je jakékoli zbarvení – jednobarevné, vícebarevné, nebo se skvrnami; více než 80 % bílé, černá s pálením a játrová však nemají být podporovány.

 

velikost:   výška a váha by měly být navzájem úměrné. Přednost se má dávat kohout-kové výšce 46 – 48 cm u psů a 43 – 46 cm u fen.

 

vady: každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.

- masový nos.

- předkus nebo podkus.

- světlé oči.

- růžová oční víčka.

- příliš dlouhý nebo špatně nesený ocas.

 

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.